ქეთი ბააკაშვილი (ციკლიდან “დამწყები რეჟისორები”)

ქეთი ბააკაშვილი ერთ-ერთია იმ ახალგაზრდა რეჟისორებიდან, რომლებიც ახლა იწყებენ პირველი ნაბიჯების გადადგმას კინოში. ქეთისთან და მისი თაობის სხვა რეჟისორებთან საუბარი დაინტერესებულ ადამიანს მეტნაკლებად ზუსტ წარმოდგენას შეუქმნის ქართული კინოს პოტენციურ მომავალზე.
SHARE
, / 0
ქეთი ბააკაშვილი (ციკლიდან “დამწყები რეჟისორები”)

1