ის, რასაც საკუთარ თავს მუდამ უნდა ეუბნებოდე!

SHARE
ის, რასაც საკუთარ თავს მუდამ უნდა ეუბნებოდე!

1