ოლივიერ კატერინი ქართველ კინემატოგრაფისტებთან ერთად პროექტების განვითარებაზე მუშაობს

SHARE
, / 0
ოლივიერ კატერინი ქართველ კინემატოგრაფისტებთან ერთად პროექტების განვითარებაზე მუშაობს

1