პროექტის – „თბილისი, როგორც საერთაშორისო კინო-გადაღების ადგილი“ პრეზენტაცია

SHARE
, / 0
პროექტის – „თბილისი, როგორც საერთაშორისო კინო-გადაღების ადგილი“ პრეზენტაცია

1