ტესტი: გამოიცანით ფილმები რებუსებით!

გამოიცანით ფილმები რებუსების მეშვეობით. კითხვებზე პასუხი იხილეთ ბოლო სლაიდში.
SHARE